دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 99/04/05

دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 99/04/05 تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۹ دیدار مدیر کل محترم استان با مدیریت شعب بانک صادرات جناب آقای کریمی و تجلیل از تعدادی ازخیرین وحامیان محترم بانک صادرات ،نشست بامدیر کل صداوسیمای استان جناب آقای دبیقی ، نشت با سرپرست محترم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جناب آقای خیرمند و تجلیل از خیر گرامی جناب حاج آقا حق دوست ،حضور در زندان استان و شرکت در جلسه ستاد دیه وهمچنین آزادی مستقیم دو تن از زندانیان با محکومیت مالی بصورت مستقیم توسط مدیر کل کمیته امداد استان جناب آقای مومنی . عکاس: صالحی
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 10
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 9
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 8
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 7
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 6
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 4
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 3
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 2
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 1
دیدارهای مدیر کل محترم استان با مدیران کل دستگاهها 99.04.05
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.