دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹ سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه دوم تیرماه با سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در دفتر مرکزی این نهاد دیدار و گفت وگو کردند. عکاس:
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 8
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 7
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 10
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 11
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 12
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 13
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 14
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 15
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 16
دیدار استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته امداد ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 17
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.