نشست مجمع نمایندگان مجلس با مدیرکل کمیته امداد گلستان -1399/04/07

نشست مجمع نمایندگان مجلس با مدیرکل کمیته امداد گلستان -1399/04/07 تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹ نشست صمیمی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون دغدغه بهبود وضعیت معیشت نیازمندان برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
نشست مجمع نمایندگان مجلس با مسئولان کمیته امداد گلستان -1399/04/07
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.